Arkivera Norden AB

Arkivera.se

Arkivering

Vi underlättar för företag, myndigheter och organisationer, oavsett bransch, genom att upplåta trygga och anpassade ytor för arkivering och magasinering. Vi erbjuder säkra och kostnadseffektiva utrymmen, dimensionerade efter just Era behov.

I enlighet med bokföringslagen skall dokument som används för att bevara räkenskapsinformation vara varaktiga och lättåtkomliga. De skall bevaras fram till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Förvaringen skall ske i Sverige, i ordnat skick samt på ett betryggande och överskådligt sätt.

Hos oss betalar Ni enbart för det utrymme Ni utnyttjar, vilket medför en kostnadseffektiv och optimerad lösning. Förvaringen sker i uppvärmda lokaler, materialet är förseglat och en kod ersätter företagsnamnet för högsta möjliga diskretion och säkerhet.  Efter arkiveringstidens utgång ombesörjer vi destruktion av Ert material. Detta sker under full sekrettes och i enlighet med miljölagen.

Trygghet och säkerhet är två viktiga faktorer. Vi har därför försäkrat oss om att ha en hög säkerhet för Er trygghet. Våra lokaler är försedda med inbrotts- samt brandlarm vilka är anslutna till en auktoriserad larmcentral. Vi innehar försäkring mot brand, stöld och vattenskada. Behöver Ni komplettera Er försäkring kan Ni enkelt göra det genom oss.

Ni kan, dygnet runt, enkelt och bekvämt, beställa uttag, hämtning och leveranser av arkivmaterial. Ni kan naturligtvis också göra Er beställning på telefon om Ni föredrar det. Vi kan skicka Ert material per post, fax, E-post eller med bud.