Arkivera Norden AB

Arkivera.se

Packmaterial

Vi tillhandahåller emballage till låns och märketiketter under pågående arkivering.
Våra heltäckande lösningar innefattar all slags magasinering och förvaring. Har Ni behov av att förvara andra föremål såsom olika typer av möbler, utrustning eller dokument av skilda slag ordnar vi detta snabbt och enkelt.

Vi använder oss av packmaterial speciellt framtagen för vår verksamhet såsom:

  • Arkivkartonger som rymmer 10 stycken pärmkartonger vilket motsvarar ca 10 stycken standardpärmar. Kartongerna är utformade för märkning, lastning och lagring av arkivmaterial.
  • Makulatur/packpapper för packning av ömtåligt.
  • Bubbelwell och bubbelplast för extra känsligt gods som skydd mot yttre påverkan, datapåsar i återvinningsbart termoplast för en säker transport av datatillbehör mm.

Vi åtar oss gärna att sortera Era arkiv, allt utefter krav på tillgänglighet.

Alla arbeten såsom packning, transporter mm utförs av egen och utbildad personal, säkert och miljövänligt.

I övrigt ingår instruktioner för hur packning och märkningsrutiner bör utformas.