Arkivera Norden AB

Arkivera.se

Destruktion

Efter arkiveringstidens utgång ombesörjer vi destruktion av Ert material. Detta sker under full sekretess och i enlighet med miljölagen. Därefter erhåller Ni ett intyg på att arbetet är genomfört.

Utgallring bevakas av oss och man får med automatik en årlig förfrågan om godkännande av utgallring och destruktion.
Destruktionen sker ”inhouse” vilket innebär att den sker hos oss och utförs av vår egen personal.

Våra tjänster erbjuder allt från riskanalys och planering, hämtning och transport till intyg och återvinning.